Đời sống

Tin Mới Đời sống

Hữu dũng vô mưu, khó thành đại sự

Blog ĐKN 21/01/21, 16:45

“Dũng” là một phẩm hạnh trong phạm trù đạo đức của Khổng Tử, nhưng dũng cảm không phải là ỷ mạnh làm càn, mà là người trí dũng song toàn “Lâm sự mà sợ, hảo mưu mà thành”. Từ xa xưa, con người vẫn luôn ca ngợi và tôn sùng lòng ...

Người khiêm tốn phúc ân cao dày, có thể thành đại sự

Blog ĐKN 18/01/21, 15:45

Lão Tử nói: “Người không tự cho mình là đúng, mới có thể phán đoán phân minh sự tình; người không tự khen mình, công lao của người này mới được khẳng định; người không kiêu ngạo mới có thể thành đại sự”. Khiêm tốn là mở lòng dung nạp ...

‘Vạn thế sư biểu’ bàn luận về sự học

Đời sống 17/01/21, 11:45

"...Chạm khắc đồ gỗ thì cần phải có đường mực mới chính xác được. Người ta tiếp nhận lời khuyên nhủ mới có thể đạt đến cảnh giới của Thánh nhân..." Khổng Phu Tử là danh hiệu tôn kính của hậu thế cho Khổng Khâu (551 TCN - 479 TCN) tự ...