Đời sống

Tin Mới Đời sống

Trẻ nói dối, cha mẹ nên làm gì?

Dạy trẻ nên người 22/03/22, 10:00

Hầu hết trẻ em đều từng nói dối, nhưng điều quan trọng là cần dạy chúng lĩnh hội giá trị của sự trung thực. Bài viết này dành cho trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học, nói về cách làm thế nào để động viên cổ vũ con bạn ...

Nga chặn Instagram từ nửa đêm Chủ nhật

Đời sống 14/03/22, 09:47

Cơ quan quản lý truyền thông của Nga đã thông báo cho người dùng Instagram của nước này dừng hoạt động trên nền tảng truyền thông xã hội này từ nửa đêm Chủ nhật (ngày 13 tháng 3) theo giờ Nga. Cơ quan Liên bang Nga về Giám sát Truyền thông, ...