Sống đẹp

Tin Mới Sống đẹp

Đừng tự quá coi trọng bản thân

Đời sống 30/05/21, 09:04

Không tự quá coi trọng bản thân, đây là một loại tu dưỡng, là một loại cảnh giới mà chỉ người có sự hiểu biết sâu rộng về kiếp nhân sinh, về giá trị của cuộc đời mới làm được. George Bernard Shaw là nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland, ...

Đừng bao giờ tiết kiệm lời cảm ơn

Đời sống 26/05/21, 08:48

Hãy dành thời gian để nói những lời cảm ơn, và đừng bao giờ tiết kiệm lời cảm ơn cả! Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi ...