Khoa học huyền bí

Tin Mới Khoa học huyền bí

Chúng ta có nên du hành vượt thời gian?

Khoa học - Công nghệ 20/11/20, 07:45

Du hành vượt thời gian hẳn là ao ước của nhiều người. Bạn có thể quay về quá khứ gặp lại người thân đã mất, hoặc đến tương lai chứng kiến xem con cháu mình sống như thế nào. Cũng có thể mang những kiến thức khoa học về một ...