Phân tích - Bình luận

Tin Mới Phân tích - Bình luận

Ý kiến: Người Mỹ phải làm chủ vận mệnh quốc gia, từ chối thử nghiệm của Đảng Dân chủ

Phân tích - Bình luận 13/01/21, 04:11

Trong một bài phân tích của mình, tác giả Rita Joseph, The Western Journal đã thúc giục người dân Mỹ phải làm chủ vận mệnh quốc gia, tiếp tục duy trì các thành tựu của Tổng thống Trump. Theo đó tác giả viết, Trong một bức thư gửi Charles Cotesworth Pinckney vào năm 1797, ...