Văn hóa

Tin Mới Văn hóa

Thơ: Chấp trước

Nghệ thuật 23/07/21, 12:00

Hậu thiên nghiệp nặng đã mang theoSinh ra chấp trước đến là nhiềuBỏ đi chấp trước nào đâu dễChấp trước bao nhiêu, khổ bấy nhiêu Có một người kia chấp vào DANHCông thì đã toại, danh đã thànhĐã đủ đầy còn rồi muốn nữaDùng nhiều thủ đoạn để “cạnh tranh” Người kia ...