Câu chuyện lịch sử

Tin Mới Câu chuyện lịch sử

Trung Nghĩa Truyện – Triệu Vân (P.2): Phá vạn hùng binh, phò ấu chúa – Diệt nghìn danh tướng, cứu phu nhân

Câu chuyện lịch sử 13/07/21, 05:30

“Xưa nay cứu chúa xông trăm trận; Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long”... Thế là, tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa” của hơn một ngàn năm sau đã tái hiện lại quá trình kinh tâm động phách khi đó. Tiếp theo Phần 1 Trong chiến trường hỗn loạn vang vọng tiếng chém giết ồn ào, Triệu ...

Trung Nghĩa Truyện – Triệu Vân (P.1): Máu nhuộm chiến bào, thân cứu chủ – Anh hùng, trung nghĩa lại thương dân

Câu chuyện lịch sử 10/07/21, 07:30

Sóng gió nhà Hán thành Tam Quốc, bình trị thiên hạ giao cho ai? Thiếu niên phi ngựa gặp minh công, máu nhuộm chiến bào theo đến cùng... Năm Sơ Bình thứ nhất (năm 190), vì Đổng Trác chuyên quyền làm rối loạn triều chính, khiến cho trời người đều oán ...