Câu chuyện lịch sử

Tin Mới Câu chuyện lịch sử

Kết tinh Tiếu đàm phong vân (2): ‘Phong kiến’ khác trung ương tập quyền – Thước, khắc bất đồng do thời đại

Câu chuyện lịch sử 18/10/21, 10:00

Nếu xét theo định nghĩa về 'phong kiến' thì những vương triều Việt Nam như Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn... không phải là thể chế 'phong kiến' mà là 'trung ương tập quyền'... Tiếp theo Kỳ 1 'Phong kiến' khác 'trung ương tập quyền' Khái niệm 'vương triều phong kiến' bắt đầu từ ...

Vượt cả Hàn Tín, đây là vị đại tướng quân duy nhất phá giải được câu “chữ Tài liền với chữ Tai” 1 vần!

Câu chuyện lịch sử 11/10/21, 12:00

Chỉ vài năm ngắn ngủi sau khi bình định "An Sử chi loạn" (755-763), vùng đất Trung Quốc dưới thời nhà Đường lại lâm vào cảnh chiến tranh... Bộc Cố Hoài Ân, thuộc hạ của viên tướng tài ba Quách Tử Nghi đã từng lập được chiến công trong thời ...