Đạo đức - Phong thái

Tin Mới Đạo đức - Phong thái

Quân tử không che giấu khuyết điểm

Đạo đức - Phong thái 21/05/22, 12:00

Một vài người thường có xu hướng che giấu khuyết điểm của họ và lo sợ sẽ bị người khác lợi dụng khi biết khuyết điểm của mình. Một số người còn cho rằng “Không nên vạch áo cho người xem lưng”; vì vậy, khi biết những người thân với ...

Phẩm chất như ngọc của người quân tử

Đạo đức - Phong thái 12/04/22, 06:00

Người xưa nói:  “Quân tử như ngọc, thiên nhân hợp nhất, khiết bạch vô hà” (Quân tử giống như ngọc, người và trời hợp nhất, trắng thanh khiết không tì vết) Tự cổ đã có câu “quân tử ôn văn như ngọc”. Trong quy phạm đạo đức truyền thống, cổ đức dạy rằng: ...