Đạo đức - Phong thái

Tin Mới Đạo đức - Phong thái

Biết chịu thiệt là trí huệ nhân sinh

Đạo đức - Phong thái 29/07/22, 06:00

Triều Minh có quan Hình bộ Thượng thư là Lâm Vân Đồng, trước lúc lâm chung đã dặn con cháu mình rằng: “Chịu thiệt là phúc”. Đúng vậy, điều mà người chịu thiệt đạt được không chỉ là nội tâm thanh tịnh, mà còn tu dưỡng được phẩm đức cao ...

Quân tử không che giấu khuyết điểm

Đạo đức - Phong thái 21/05/22, 12:00

Một vài người thường có xu hướng che giấu khuyết điểm của họ và lo sợ sẽ bị người khác lợi dụng khi biết khuyết điểm của mình. Một số người còn cho rằng “Không nên vạch áo cho người xem lưng”; vì vậy, khi biết những người thân với ...