Nhân quả báo ứng

Tin Mới Nhân quả báo ứng

‘Xưa nay làm phúc đều tăng thọ, Ở thiện trời thương, lọ phải cầu’, truyền kỳ Lưu Hoằng Kính cải biến vận mệnh

Nhân quả báo ứng 25/11/22, 10:00

Người đời thường nói một câu như thế này: “Tiên định tử, hậu định sinh”, nghĩa là một người chết như thế nào và chết vào lúc nào đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra rồi, chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều, càng không cần ...