Tín ngưỡng Thần Phật

Tin Mới Tín ngưỡng Thần Phật

Lễ chùa và lễ miếu có gì khác nhau?

Tín ngưỡng Thần Phật 26/04/21, 14:00

Là người đi lễ bái, bạn có biết “chùa” (tự) và “miếu” khác nhau thế nào không? Tự, ban đầu là một cơ quan chính trị, thuộc cai quản của các quan chức, chúng ta từng nghe tới "đại lý tự" (cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng ...

Bát Tiên truyền kỳ (P.5 – Kỳ 1): Trương Quả Lão triển phép thần thông; Đường Huyền Tông hết lòng tán thán

Tín ngưỡng Thần Phật 25/04/21, 12:30

Đường Huyền Tông nghe vậy lấy làm hiếu kỳ, bèn muốn thử phép thuật của Trương Quả Lão một lần xem sao, vậy là hoàng đế bèn đem cỏ độc ngâm vào bình rượu, sau đó cho mời Trương Quả Lão vào cung để trọng đãi yến tiệc...  Truyền thuyết kể ...