Trí huệ cổ nhân

Tin Mới Trí huệ cổ nhân

Tại sao xem bói có lúc đúng, lúc không?

Trí huệ cổ nhân 14/10/20, 11:30

Tại sao xem bói đôi khi lại không cho kết quả chính xác? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều này qua một vài câu chuyện dưới đây... Trong tác phẩm “Luận Hoành” của Vương Sung có ghi lại một sự việc như sau. Học trò của Khổng Tử là Tử ...

Vệ sĩ của Khổng Tử là ai?

Trí huệ cổ nhân 04/10/20, 15:30

Khổng Tử chu du khắp thiên hạ, mặc dù không gặp đủ yêu ma quỷ quái như Đường Tăng trong truyện Tây Du Ký, nhưng cũng trải qua không ít khổ nạn và nguy hiểm. Vậy ai là người bảo vệ Khổng Tử?  Khổng Tử không có đủ khả năng ...