Nhờ luật thuế của Hàn Quốc, ngày càng nhiều trẻ em mới 1 tuổi đã ngồi trên đống cổ phiếu trị giá nhiều triệu USD.

Theo tờ SCMP, những đứa trẻ này đang xuất hiện ngày một nhiều trong danh sách cổ đông bởi những người tỷ phú từng góp phần mang lại cuộc cách mạng công nghiệp hóa đang chuyển cổ phần nắm giữ sang cho con cháu họ nhằm tránh thuế thừa kế, mức thuế có thể lên đến 50%.
Bằng cách chuyển cổ phiếu ngay từ bây giờ thay vì chuyển khi họ qua đời, các gia đình giàu có ở Hàn Quốc có thể tránh được việc phải đóng thuế cao.