Cuộc phản công của chính quyền Tổng thống Donald Trump với chính quyền Trung Quốc, đang diễn ra trên tất cả các mặt trận, từ thương mại đến gián điệp, từ quân sự đến quyền con người… Nhiều người nhìn nhận rằng cuộc chiến tổng lực này sẽ làm cho chính quyền Trung Quốc phải thay đổi, khi mà nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, Bắc Kinh dần mất uy tín và dân chúng sẽ đứng lên phản đối. Nhưng diễn biến tại Trung Quốc thật khó lường khi mà mức độ “khống chế dân chúng” của chính quyền Trung Quốc là không thể tưởng tượng.