Trung Quốc đang mất dần ảnh hưởng trên thế giới, nền kinh tế của Trung Quốc đang suy giảm. Dù được cai trị bởi một chế độ chuyên chế, Trung Quốc vẫn đang chịu trách nhiệm về 28,7% sản lượng chế tạo toàn cầu (hơn 10 điểm % so với đối thủ số 1 là Hoa Kỳ).

Nhà nghiên cứu John Mac Ghlionn cho rằng, cần phải chấm dứt sự phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc trong lĩnh vực chế tạo. Ông nói, hiện có ba quốc gia đang tìm cách để thu hút các cơ sở chế tạo rời khỏi Trung Quốc. Chúng ta cùng xem, liệu nỗ lực của những nước này có thành công hay không?