Chính phủ Mỹ đang liên tục có các động thái dồn ép và cô lập chính quyền Trung Quốc. Các quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, bị thế giới gọi là các nhà ngoại giao 'sói chiến' đang vô cùng 'bị động' chạy theo chống đỡ.